LEI-kod

LEI står för Legal Entity Identifier som är en unik identifikationskod för företag och organisationer som handlar med värdepapper. Sedan 2018 måste alla sådana handelsenheter ha en LEI-kod enligt MFID II. Utan en giltig LEI-kod kan företag nekas att sälja och köpa värdepapper och handla med finansiella instrument. LEI-koden möjliggör för tillsynsmyndigheter att identifiera olika parter i en värdepapperstransaktion. På så sätt kan man gå mot en mer transparent finansmarknad där myndigheter alltid har god insyn i affärerna som görs. 

LEI koder utfärdas av lokala operativa enheter (LOU) som blivit ackrediterade av GLEIF. GLEIF är organisationen som står bakom LEI och dess system. Varje LOU kan därtill vara kopplad till tjänsteleverantörer och registreringsagenter där juridiska personer kan registrera- och förnya LEI-kod på ett enkelt och smidigt sätt.

Registera LEI-kod

Har du ett företag, en firma eller en organisation som köper och säljer värdepapper? I sådana fall omfattas detta företag eller organisation om kravet på LEI-kod. Således behöver du registrera ett LEI-nummer för att kunna fortsätta handla med värdepapper. Detta gäller oavsett om ditt bolag handlar med optioner, aktier, derivat, obligationer, terminer eller börshandlade fonder. Att registrera en LEI-kod är idag väldigt enkelt och kan göras hos de tjänsteleverantörer som finns på marknaden. Exempel på en sådan tjänsteleverantör är LEI Register™ vars tjänst återfinns på bland annat Leiregister.se och Leicertificate.org. Vid registrering via dessa aktörer ges LEI numret ut av den GLEIF ackrediterade enheten RapidLEI. Dagen efter registrering kommer ditt LEI nummer att återfinnas i databasen hos GLEIF. Hos GLEIF kan du både söka på ditt eget LEI-nummer men även på andra juridiska personers LEI.

Att registrera en LEI kod är en enkel och smidig process. Registreringen tar bara några minuter i anspråk och du får ofta din LEI kod redan samma dag. Sedan är du redo att handla med värdepapper och göra nya finansiella vinster. För att registrera LEI krävs det bara att du har ditt organisationsnummer tillhands. Via organisationsnumret kan tjänsteleverantören sedan ta fram dina övriga uppgifter. Betalning sker i samband med själva ansökan.

Kostnad för LEI nummer

Att registrera- och förnya LEI nummer är förenat med en kostnad. Dock behöver denna kostnad inte vara särskilt hög om man tar sig tid att jämföra olika tjänsteleverantörer av LEI. Den enda fasta kostnaden som finns för LEI kod är den avgift som GLEIF tar ut. Denna avgift ligger på $11 (runt 111 kr). Utöver denna kostnad är det upp till varje tjänsteleverantör vad man vill ta ut för pris för LEI registreringen. Då det fram tills nyligen inte funnits särskilt många registreringsagenter och tjänsteleverantörer för LEI på den svenska marknaden har priset för registrering varit högt. Som tur är håller marknaden på att förändras vilket gör att kunder kan registrera- och förnya LEI nummer till ett betydligt billigare pris. Vänder man sig exempelvis till Leiregister.se så kan man registrera LEI kod från 550kr per år.

En LEI kod är enbart giltig ett år i taget. Således måste koden förnyas varje år. Förnyelse av LEI kan ofta ske till samma pris som registrering. Det finns dock aktörer som erbjuder en lägre kostnad för förnyelse än för den initiala registreringen. Hos aktörer så som LEI Register kan du välja att förnya ditt LEI nummer upp till 5 år på en gång. Då slipper du själv hålla koll på förnyelsen av LEI de följande fem åren. Dessutom får du ofta ett bättre pris när du väljer att förnya för flera år i taget.

GLEIF

GLEIF står för Global Legal Entity Identifier Foundation. Denna organisation etablerades i juni 2014 med syfte att implementera LEI. Det är GLEIF som står för hanteringen av LEI systemet och på organisationens hemsida återfinns även det officiella LEI registret. GLEIF har sitt huvudkontor i Schweiz. För att få ge ut LEI koder måste utgivaren vara ackrediterad av GLEIF. Ackrediterade utgivare går under benämningen LOU som står för Local Operating Units. Exempel på LOU:s är RapidLei, GMEI Utility och Bloomberg. För att se om en LOU är certifierad av GLEIF kan man söka på utgivare här.

Alla registrerade LEI-koder återfinns i GLEIF:s databas The Global LEI index. Genom att göra en sökning i denna databas kan man enkelt få reda på vilka juridiska personer som står bakom varje LEI-kod.

LEI kod

Nödvändigt med LEI

För de flesta företag och organisationer som handlar med värdepapper är LEI en nödvändighet. Kravet för LEI gäller alla handelsenheter. Det spelar således inte någon roll om du har ett aktiebolag, en enskild firma eller en organisation som gör transaktioner på värdepappersmarknaden. Ett giltigt LEI-nummer är ett krav för att få genomföra sådana transaktioner. Detta går att läsa mer om i MiFID II som är direktivet om marknader för finansiella instrument. Vill du kunna fortsätta handla med obligationer, derivat, aktier, börshandlade fonder, optooner och terminer så bör du således registrera en LEI-kod eller förnya en kod som har gått ut.

Det enda undantaget för LEI-kod är det företag som enbart har en kapitalförsäkringsdepå. Då är det nämligen försäkringsbolaget som står som ägare av värdepappret. Inte heller privatpersoner omfattas av kravet om LEI-kod.

Förnya- och överföra LEI-kod

Varje år måste LEI-koden förnyas för att denna ska vara giltig. Vanligtvis skickar tjänsteleverantören ut ett mail om att det är dags för den årliga förnyelsen. Det finns dock många aktörer på marknaden som låter dig förnya för flera år i taget. På så sätt slipper du den årliga administrationen och kan istället fokusera på att göra framgångsrika affärer på värdepappersmarknaden.

Det finns möjlighet att överföra en LEI-kod från en tjänsteleverantör till en annan. Detta är vanligtvis gratis och processen är väldigt smidig. På några minuter fyller du i ett digitalt formulär och sedan sker själva överföringen inom 7 dagar. Anledningen till varför många företag nu väljer att överföra LEI-koder är för att man vill komma ner i pris. Då marknaden blir alltmer konkurrensutsatt finns det nu möjlighet att betala betydligt mindre för sin LEI-kod än vad det gjorde för några år sedan.

Välkommen

Välkommen till www.leicert.com.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar