LEI registrering

Sedan den 3 januari 2018 finns det ett krav på registrering av LEI kod för de juridiska personer som vill göra transaktioner på Europeiska finansmarknader. Således måste det företag eller den organisation som önskar handla med värdepapper eller dertivat ha en giltig LEI-kod. Detta gäller handel med alla typer av värdepapper så som aktier, obligationer, ETF:er, svappar, räntesvappar och terminer. Har ditt företag ingen LEI kod så riskerar du att nekas att göra värdepappersaffärer. Därmed är det dags att genomföra en LEI registrering om du inte redan gjort det.

LEI-koden som du registrerar är en unik alfanumerisk kod som baserar sig på standarden ISO 17442. Koden är global och gäller således i alla länder. Genom din LEI-kod kan berörda myndigheter enkelt identifiera ditt företag i samband med en värdepapperstransaktion.

Så registrerar du LEI kod

Att registrera en LEI kod är numera en smidig process som inte tar många minuter i anspråk. Detsamma gäller för dig som vill förnya en befintlig LEI kod. Har du ingen LEI-kod sedan tidigare så kan du vända dig till valfri registreringsagent eller tjänsteleverantör. Notera att olika tjänsteleverantörer tar olika mycket betalt för registrering av LEI. Därmed rekommenderar vi dig att först jämföra olika tjänsteleverantörer av LEI först. Innan du registrerar LEI bör du säkerställa att leverantören på ett eller annat sätt är kopplad till en ackrediterad LOU. Därefter behöver du bara följa följande steg.

1. Fyll i din ansökan hos Leiregister.se eller annan lämplig tjänsteleverantör

2. Betala för din registrering och säkerställ att uppgifterna du lämnat är korrekta

3. Du får en bekräftelse på att din LEI kod är aktiv

Notera att databasen hos GLEIF enbart uppdateras en gång per dag. Har du nyss ansökt om en LEI kod kan det alltså dröja till nästföljande dag klockan 14:00 innan koden står som aktiv i GLEIF:s databas.

Förnya LEI kod

En LEI kod är giltig under ett års tid. Detta innebär att du som registrerar din LEI-kod 2020-01-03 måste förnya denna igen 2021-01-03. Gör du inte detta kan du nekas att genomföra transaktioner på den europeiska finansmarknaden. Som tur är så är det lika enkelt att förnya en LEI kod som det är att registrera den. Dessutom behöver förnyelse inte ske via samma tjänsteleverantör som LEI numret finns registrerat. Istället är det helt upp till dig var du vill förnya din LEI-kod. Väljer du en annan tjänsteleverantör än den som står för registreringen i dagsläget så måste du först överföra koden. Detta är enkelt och inom 7 dagar från att du överför koden finns den tillgänglig hos din nya tjänsteleverantör. LEI numret är detsamma även om en överföring har skett. Förnyelse kan ske i samband med att du överför din LEI kod till en annan tjänsteleverantör.

En del tjänsteleverantörer erbjuder förnyelse av LEI kod för flera år i stöten. Hos dessa leverantörer kan du välja automatisk förnyelse i upp till 5 år. Ofta erbjuds du ett billigare pris per år samtidigt som du slipper administration av LEI under flera år. Ansvaret för detta tar istället tjänsteleverantören på sig.

Registrera LEI kod

Välj rätt tjänsteleverantör

När man ska registrera LEI kod gäller det att välja rätt tjänsteleverantör. En del aktörer på marknaden vill ge sken av att dom är de enda som utfärdar LEI nummer i Sverige. Så är inte fallet. Det finns flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan. Det viktigaste är att du väljer en tjänsteleverantör som på något sätt är kopplad till en ackrediterad LOU. Då kan du vara säker på att din LEI kod fungerar snabbt efter beställning. Du riskerar inte heller problem med banker och myndigheter i samband med dina transaktioner. Något annat du bör ta i beaktning när du ska registrera LEI kod är vilka priser för LEI som varje tjänsteleverantör erbjuder. Det finns aktörer på marknaden som tar ut hutlösa priser för både registrering- och förnyelse av LEI. Har du möjlighet att välja en tjänsteleverantör med bättre priser så rekommenderar vi dig detta. Vidare bör du alltid se vilka avgifter som ingår i priset. Vissa aktörer lägger nämligen på den årliga avgiften till GLEIF. Andra inkluderar denna avgift i priset som redovisas.

LEI Priser

Priserna för LEI skiljer sig mycket åt beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer för registrering. Men i Sverige har du möjlighet att registrera LEI kod för så lite som 550 kr per år. Detta under förutsättning att du registrerar för flera år i taget. Hos andra aktörer ligger samma kostnad på nästan dubbelt så mycket. Det gäller således att jämföra olika tjänsteleverantörer för att inte betala mer än nödvändigt för sin LEI. När du betalar för LEI erbjuds i regel en rad olika betalningsmetoder. Du kan därmed betala din LEI kod med alltifrån faktura, Trustly, VISA, Mastercard och Paypal. Priserna brukar redovisas med 0% moms. Dock gäller det då att det företag du tänkt registrera LEI åt har ett giltigt momsnummer. Har du inte ett sådant så får du räkna med att moms tillkommer.

Priserna för LEI kan alltså se olika ut beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer. Det enda som egentligen är statiskt är GLEIF-avgiften som ligger på ca 120 kr. Som vi nämnt lägger dock vissa tjänsteleverantörer på denna avgift på sitt ordinarie pris.

Välkommen

Välkommen till www.leicert.com.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar