LEI nummer

Ett LEI nummer avänds för att identifiera företag och juridiska personer som genomför transaktioner på finansmarknaden. Man kan likna ett LEI nummer med identifikationskod som ska göra det enklare för tillsynsmyndigheter att identifiera aktörer på värdepappersmarknaden. Dessutom kan både banker och mäklare enkelt ta reda på vilka parter som ligger bakom en specifik transaktion. Om ett företag eller en organisation inte har ett giltigt LEI nummer så kan inte transaktionen genomföras.

Uppbyggnad av LEI nummer

Ett LEI nummer är en alfanumerisk kod bestående av tjugo stycken bokstäver och siffror. Denna uppbyggnad gäller var än i världen du befinner dig. Samtliga existerande LEI-koder finns att återfinna i databasen hos GLEIF. Varje LEI nummer är unikt och det finns således inga företag med likadana LEI-koder. Däremot är uppbyggnaden av koden densamma.

  • LEI numret första fyra tecken visar vilken LOU som utfärdat själva LEI-koden (ex.9845)
  • Efterföljande två tecken består alltid av två nollor (ex.00)
  • Tecken 7-18 i LEI-koden är företagets unika kombination av tecken (ex.0C769F8E36D0)
  • LEI-kodens sista två tecken är kontrolltecken (ex. 15)

Genom att känna till uppbyggnaden av LEI nummer kan du exempelvis enkelt se vilken LOU som utfärdat koden. Exempelvis har RapidLei "9845" och GMEI Utility har "5493" som beteckning.

Systemet för LEI nummer

Kunskapen om LEI är relativt låg med tanke på hur många företag som berörs av kravet om LEI nummer. Men för att förklara systemet för LEI nummer på ett enkelt sätt kan man säga att det består av tre delar.

GLEIF

Högst upp i systemet är GLEIF som är den organisation som ansvarar för LEI. Vidare är det GLEIF som övervakar de certifierade utgivare av LEI som finns på marknaden. För att få ge ut LEI-koder måste man nämligen vara ackrediterad av LEI. När detta skett är man en Local Operating Unit (LOU).

LOU

LOU står alltså för Local Operating Unit och är de aktörer som fått tillstånd från GLEIF att ge ut LEI-nummer. En känd LOU är RapidLei och en annan är GMEI Utility. I Sverige har vi inga egna LOU:s men det finns däremot många registreringsagenter som företräder diverse LOU:s på marknaden.

Registreringsagent

I sista delen finner vi alltså registreringsagenterna där du som företagare kan registrera ditt LEI-nummer. Olika registreringsagenter har tillstånd från olika LOU att få erbjuda tjänst för registrering- och förnyelse av LOU. Anledningen till varför många LOU:s ansluter sig till registreringsagenter är för att det blir lättare att få ut sin tjänst till användare världen över.

Utöver dessa tre aktörer så finns det även affiliates som fått tillstånd från registreringsagenter att använda deras tjänst. Således blir det ännu enklare för marknaden att hitta en prisvärld tjänst för registrering av LEI-nummer.

LEI nummer

Sök efter LEI nummer

Ett LEI nummer är offentligt vilket innebär att vem som helst kan få reda på ett företags LEI-kod. Att LEI nummer är offentliga är en del av syftet med hela systemet. Systemet skapades för att det skulle finnas en större transparens på värdepappersmarknaden. Och till skillnad mot vad många tror så är det inte bara tillsynsmyndigheter som söker på LEI-nummer. Istället förekommer det både att privatpersoner, företagare, banker, revisionsbyråer och börsmäklare söker på numret. En sökning kan ske på GLEIF's hemsida. Men det finns även tjänsteleverantörer som erbjuder söktjänster för LEI-nummer. För att söka behöver du antingen skriva in företagsnamn, organisationsnummer eller LEI-nummer. Gör du detta får du upp alla registrerade uppgifter om företaget som står bakom LEI-numret.

Ett LEI nummer är oföränderligt

När du väl registrerat en LEI-kod så kommer du att behålla själva numret oavsett om du förlänger LEI eller inte. Förlänger du inte LEI så blir koden ogiltig men numret är ändå detsamma. Detsamma gäller om du exempelvis överför LEI nummer mellan olika LOU:s. På så sätt blir det enkelt att hålla reda på din LEI-kod när du väl registrerat en. Men man måste även hålla koll på hur länge koden är giltig för att inte riskera att bli nekad en värdepappersaffär. Hållbarhetstiden för ett LEI-nummer är ett år och sedan måste du förnya den igen. Förnyelse kan ske via valfri registreringsagent på marknaden.

Välkommen

Välkommen till www.leicert.com.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar